Kansen (on)gelijkheid

Samen met je team ga je een eigen bedrijf starten. Je mag kiezen uit een aantal startkaarten. Wie heeft de beste start?

Leerdoelen

De deelnemers ervaren kansenongelijkheid.

De deelnemers reflecteren op andere situaties waar er ook sprake is van kansenongelijkheid.

De deelnemers creeëen een methode om de kansenongelijkheid in de groep te verminderen.

De deelnemers zoeken een oplossing voor een andere situatie waarin er sprake is van kansenongelijkheid.

Verdieping

Na het spelen van het spel kun je ingegaan op andere situaties waar er sprake is van kansen(on)gelijkheid. Bijvoorbeeld:

 • Stagediscriminatie
 • Vrouwenrechten
 • Hongersnood
 • Drinkwater
 • Zorgkosten
Laat deelnemers kritisch nadenken over situaties en verbeteringen daarvan.

SDG's

Spelregels

Synopsis: De deelnemers mogen in groepen startkaarten kiezen voor het starten van een bedrijf. Maar dit gaat op volgorde en daardoor is de verdeling oneerlijk. Het eerste team heeft betere startkansen dan het team dat de laatste kaarten krijg toegewezen. Hoe gaan de deelnemers hiermee om? Wat vinden ze ervan en hoe kan het beter?  Kunnen ze andere situaties noemen waarbij mensen minder grote startkansen hebben?

1e ronde

 • Leg de startkaarten op kleur van boven naar beneden. Leg de kaarten van 1 kleur in willekeurige volgorde neer.
 • Deel de groep deelnemers in, in 6 groepen.
 • Laat de groepen, in volgorde de kaarten uitkiezen. Wijs willekeurig een groep aan die mag beginnen.

2e ronde

 • Deelnemers gaan de kaarten eerlijk herverdelen. Zij kiezen hiervoor zelf een strategie.
 • Controleer naar de herverdeling het aantal punten van elke groep. Deze staan op de achterkant en kun je lezen met de speciale bril die is meegeleverd.
 • Elke groep zou ongeveer 21 punten moeten hebben.